Paaswens

Net als elk jaar luisteren we met Pasen opnieuw naar oude verhalen over God, die zijn volk redt uit de klauwen van het verwoestende water en het terugbrengt naar het Land van Belofte.
Evenzo staat In de Paasnacht niet de duisternis, de ondergang van Goede vrijdag, maar het Licht, de opstanding van Pasen centraal.
Het licht dat alle duisternis zal verdrijven en een eind maken aan alle ongerechtigheid en onbarmhartigheid.
Een einde maken aan alle ellende, zelfs de dood voorbij!
Het lijkt een visioen, want 2000 jaar later is de wereld bepaald nog niet bevrijd, er hangen nog altijd donkere wolken rond onze oude aarde.
Nog steeds zitten er mensen in zak en as.
Nog dagelijks horen we hoe we onze aarde aan het vernietigen zijn.
Hoe dood en terreur dagelijks nieuwe slachtoffers maken.
Hoe armoede en onderdrukking mensen alle hoop op een toekomst ontnemen.
Het feest van de opstanding, dat wij met Pasen vieren, lijkt in felle tegenspraak met wat wij dagelijks aan dood en ellende ervaren.

‘Wat is Pasen’, vraagt een klein kind aan zijn moeder.
‘Toen is Jezus opgestaan’, zegt zijn moeder.’
Het kind vindt dat geen feest waard, want je staat toch elke morgen op, is zijn reactie.

Dat kind heeft het wel bij het rechte eind, want wij moeten elke dag opnieuw opstaan, herinnerd worden aan het feit dat met Pasen, ondanks alle ellende in de wereld de goede krachten het uiteindelijk zullen winnen van de kwade.
Want is opstaan iets anders dan op de been geholpen worden en opnieuw opstaan ten leven?
Vanuit die hoopvolle opstandingsgedachte mogen wij leven.
En wat een voorrecht als je in je eigen leven die vreugde van Pasen mag ervaren en in de gelukkige omstandigheid verkeert om ook anderen daarin te kunnen laten delen.
Sommige zeggen: dat is een mooie gedachte, maar is het niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat?
Wat heeft dat in het grote geheel te betekenen?

Laten we ons dan realiseren dat de vele kansarme kinderen in India die mede dankzij uw steun bevrijd kunnen worden uit hun uitzichtloze en kansarme situatie, dat niet zullen nazeggen.
Voor hen is die druppel: opstanding.

Zalig Pasen!