Paasgedachte 2018

Lieve vrienden

Vanuit India bidden priesters, zusters en studenten voor u en uw familie en geliefden, voor een gezegend en een hoopvol Pasen.

Oprecht dank ik u allemaal voor uw steun aan de armen van Zuid- India. We zijn zeer gezegend met u. In deze tijd van vernieuwing en wedergeboorte, van beloften en verbintenis hoop ik dat u kracht vindt in het goede nieuws van Christus Verrijzenis. WIJ LEVEN IN HEM! Dat is wat we met Pasen vieren! Daarom ondersteunen we het vieren van Pasen met het Paasvuur. De Paaskaars symboliseert het licht van Christus. Ook de Bijbellezingen van Pasen verwijzen ons naar het LEVEN, zoals ook het paaswater (doopsel - nieuw leven), de wierook, de klokken en de bloemen. Al onze zintuigen worden overspoeld, omdat deze symbolen aangeven dat de boodschap van Pasen zo belangrijk is! We genieten van de gezegende belofte dat WIJ EEUWIG MET HEM ZULLEN LEVEN! Dat is de hoop die ons elke dag bezighoudt.

Als we de Paasboodschap tot ons door laten dringen dan kiezen we ervoor om voor anderen te leven. Thuis in onze eigen omgeving voor bekende mensen en ver weg voor de onbekende armen in verre oorden zoals India. We trekken samen op in het geloof van het Paasmysterie. We hopen dat de volheid van het leven met Hem en de liefde voor elkaar steeds toeneemt en ons sterk maakt. Pasen brengt ons de belofte van God, dat het leven sterker is dan de dood, de liefde haat kan overwinnen en de goedheid zegeviert over het kwaad. Ik bid dat Jezus in al onze harten leeft, dat we Hem altijd met liefde en dankbaarheid kunnen omhelzen.

Moge Zijn liefde en Zijn vrede ons hart vullen, ons leven, ons gezin en onze familie. God zegen voor alle vrienden. Bedankt voor jullie inzet en geloof in onze gemeenschappelijke missie.

Met veel liefs Jesudoss

Image