Paasboodschap

Lieve zusters en broeders,

We zijn op weg naar pasen. Pasen komt er weer aan. Pasen geeft hoop voor het leven. Pasen geeft betekenis voor het dagelijks leven, Pasen geeft betekenis voor ons eigen bestaan. Ik ben zo blij dat ik mij tot u kan richten door deze mail.
Met liefde neem ik deze gelegenheid om u allen te danken voor uw bijdrage, uw inzet, uw belangstelling, uw liefde en uw bezorgdheid voor ons allen. vanwege uw bijdrage kunnen wij het liefdadigheidswerk voor de arme mensen doen. Uw grootmoedigheid maakt onmiddellijke verschil in het leven van velen. uw liefde en zorg voor elkaar zijn altijd uitstekend en gewaardeerd. De studenten die financiële hulp van u krijgen zijn blij en dankbaar. Bro. Alexander voelt zich beter. Uw bijdrage voor zijn gezondheid is echt gewaardeerd. Hij wordt beter elke dag, maar hij moet de medicijnen elke dag nemen.

Mijn dienst in het seminarie zou eindigen in de maand mei na drie jaar. Ik heb echt genoten van mijn werk in het seminarie op verschillende gebieden, pastorale, onderwijzen en administratief gebied. In het Pastorale veld, Ik ga met een aantal studenten naar de dorpen, sloppenwijken en gevangenissen voor regelmatige bezoek. We gaan naar de dorpen in de 1de en 3de zaterdagen om een bezoek brengen aan de families en wij doen de eucharistieviering. Wij verzamelen de schoolgaande kinderen op één plek voor extra les en sommige bewustwordingsprogramma te geven.

Op 2de en 4de zaterdagen gaan wij naar de sloppenwijk. Het is echt een uitdagende werkomgeving. Ze hebben geen fundamentele dingen te leven en ze leven in een zielig situatie. Er is geen comfortabele leven. Wij gaan ze leren over de gezondheid en reinheid en de fundamentele catechismus. Ondanks de moeilijkheden, we ervaren de liefde en dus het geeft voldoening en waardering voor alles wat in ons leven hebt. Ze zijn heel lief en eenvoudige mensen. Ze hebben niets te verliezen dus, op een manier zijn zij heel gelukkige mensen.

Dit jaar zijn we gevraagd door het bisdom om zorg te dragen voor de gevangenen in de gevangenissen, zowel de mannen en vrouwen gevangenissen. Het is God gegeven kans voor ons om daar te zijn voor hen. We waren er bijna alle Zondagen. We leren hen de waarden van het leven en Gods liefde voor hen. Ze waren zo blij om ons te zien. Wij motiveren hen om verder te gaan met positive benadering. Wij organiseren speciale programma voor speciale gelegenheden. Wij regelen voor juridische bijstand voor hen. We bezoeken de familieleden van de gevangenen en wij helpen de kinderen van de gevangenen voor hun onderwijs. Eens in een maand hebben we Eucharistische viering in de gevangenis. Dit helpt me persoonlijk om inzicht te krijgen in de waarde van het leven. We begrepen dat het eigenlijk het werk van God is.

k ben ook verantwoordelijk voor de financiële administratie van het seminarie. Wij hebben een winkelcentrum met 152 winkels. De huur die wij uit de winkel krijgen gebruiken wij voor de onderhoud van het seminarie. Wij zijn volledig afhankelijk van het winkelcentrum voor de inkomsten. We hebben ook een plan om nieuwe winkelcentrum te bouwen voor het seminarie. Ik heb ook meegewerkt voor die project. Ik moet ook zorgen voor de koeien en varkens. Het is te veel werk voor mij , maar ik heb genoten om dat te doen. Naast al het werk van de administratie geef ik ok les voor de diakenen over de kerk leiderschapskwaliteiten en het beheer van de parochies.

Dit jaar hebben we de vieringen (Witte donderdag, goede vrijdag en Pasen) van Pasen in twee verschillende plaatsen. In de middag in de gevangenis en in de avond in de parochiekerk. Witte donderdag, goede vrijdag en Pasen zijn de zeer speciale dagen voor ons. De kerk zal worden vol met mensen.

Eerste keer ga ik de viering van Pasen in de gevangenis te doen. Ik zou zeer dankbaar voor deze gelegenheid. Ik vind dit zeer speciaal.
Deze dagen rond Pasen, gaat het over leven en over dood.Over dood dat geen eindpunt kan zijn, en over leven dat geen einde kent.
Wat is dood ? Dood is zeggen: het zal nooit meer zijn zoals het geweest is, en dat zal ook nooit meer terugkomen. Dood wil zeggen: geen weg terug. Dood is stilstaan, geen uitzicht meer hebben, alleen zijn.

Maar, Jezus staat voor leven, kiezen voor het leven. Leven is vooruitgaan, leven is licht voor elkaar, samen met anderen: er zijn voor elkaar. Elkaar graag zien, geeft licht en leven. Eindeloos leven.
Jezus leeft in ons, waar wij Zijn liefde concreet maken. Kiezen voor het leven.

Op deze wijze vindt verrijzen plaats, lang voor de dood, in duizend kleine keuzes die we maken. De Pasen geeft betekenis voor het leven. Als wij maar met groot vertrouwen, wegen zoeken voor onszelf én voor elkaar. Geloven dat het kan, met het hart bewegen, met liefde voor elkaar en de medemens, dan zijn we goed op weg. Pasen is het feest van nieuw leven, van leven dat zich vernieuwt in ons. Pasen is het feest van vuur en licht, van warmte die wij elkaar geven. Jezus staat voor kiezen voor het leven. Leven is vooruitgaan, samenzijn met anderen en er zijn voor elkaar. Elkaar graag zien geeft leven.

Ik wens u zoveel leven toe, dat u bij alle momenten ervoor kunt kiezen.

Een Zalig Pasen. Jesudoss