Overlijden Claartje van Kessel

Op 28 maart 2017 overleed Claartje van Kessel. Zij was “ vriendin” van De Stichting Vriendenkring van fr. Jesudoss. Als lid van het parochiekoor van St. Jan Geboorte te Vlijmen heeft zij, samen met haar zus Bertha, pastoor Jesudoss van 2006 tot 2011 goed leren kennen. Fr. Jesudoss was in zijn Vlijmense periode bij hen altijd welkom voor een kop koffie of een maaltijd. Claartje werd na zijn vertrek uit Nederland lid van De Vriendenkring, zodat de vriendschap voortgezet kon worden en zij de hulpdoelen van fr. Jesudoss in India kon ondersteunen. Claartje was bijna 84 jaar.