Nieuwjaarswens voor 2020

Beste deelnemers aan De Vriendenkring van Father Jesudoss.

Aan het einde van 2019 en het begin van 2020 wil ik, als nieuw aangetreden voorzitter, stilstaan bij de resultaten in 2019 en de verwachtingen uitspreken voor het nieuwe jaar.

Image

Het is geweldig wat we samen in 2019 gedaan hebben voor de kansarme jongeren in India. Ruim 130 jongeren hielpen we financieel met hun studies. Ook realiseerden we de uitvoering van een groot project namelijk de aanschaf van banken en tafels voor een plattelandsschool in Valipalayam.  Met een extra donatie van de Vincentiusvereniging wordt begin 2020 gestart met het leefbaar maken van het gebouw van de middelbare school in Kurumilangudi, gelegen in het Zuid Oosten van India.

Veel trouwe vrienden en vriendinnen van fr. Jesudoss ondersteunden dit jaar zijn werk financieel. In 2019 hebben we een aantal nieuwe deelnemers aan De Vriendenkring mogen verwelkomen en huidige deelnemers verhoogden hun jaarlijkse bijdrage. Gezien het groeiend aantal jongeren uit Zuid-India dat een beroep doet op financiële steun hopen wij dat velen in 2020 aan het Studiefonds zullen bijdragen.

Met tevredenheid kijken we terug op de Vriendendag van 12 oktober in aanwezigheid van fr. Jesudoss. In juli 2020 komt fr. Jesudoss voor een korte vakantie weer naar Nederland. Daarom is er op 13 juli de Vriendendag 2020 gepland. We hopen dat u op deze dag aanwezig kunt zijn.

Het bestuur hoopt in 2020 de inkomsten voor het werk van fr. Jesudoss te verhogen door meer  personen en ondernemers te interesseren voor zijn werk. Dit jaar zijn we gestart met het benaderen van ondernemers die het werk van fr. Jesudoss een warm hart toedragen. Met trots vermelden we dat Marcel`s Bloemenshop, gevestigd op het plein in Vlijmen, in februari voor elk verkocht boeketje bloemen een bedrag schenkt aan fr. Jesudoss. De verwachting is dat meer ondernemers zijn voorbeeld volgen.
Ons bestuur zou graag zien dat onze deelnemers bij een bijzondere gelegenheid zoals een jubileum of verjaardag een extra bijdrage doen.

Na een zalig kerstfeest is het nieuwe jaar daar. Laten we het jaar met een positieve gedachte beginnen met aandacht voor mensen dichtbij en ver weg, want met naastenliefde bereik je meer dan door haat.
We wensen ons toe dat in 2020 De Vriendenkring groeit en een nog groter draagvlak krijgt. Tot slot mag ik namens fr. Jesudoss en het bestuur van de Stichting u allen een gelukkig en dienstbaar 2020 toewensen.

 Loek Prinsen, voorzitter.