Nieuwe website komt eraan!

Na de vergadering van 19 september heeft het bestuur zich voor de komende maanden twee doelen gesteld namelijk het actualiseren van twee informatiebronnen.

Op de eerste plaats is dat onze brochure. Weliswaar met hetzelfde logo en formaat willen we vooral de huidige stand van zaken, informatie over het onderwijs in India in relatie tot het Studiefonds en ook de toekomstvisie van de Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss vermelden . De tweede bron is onze website.  Via de website is het onze wens dat het nieuws actueel is, dat thema’s gemakkelijker gevonden worden en dat post uit India ook geplaatst kan worden. Het programma van Eisen wordt de komende maand opgesteld.

Tijdsdoel is januari 2017. We gaan ons best doen!