Kerstwens 2018 Father Jesudoss

Lieve vrienden en vriendinnen

Heel veel groeten uit India. Ik hoop dat het goed met u gaat. U bent altijd in mijn gebeden. Het geeft me vreugde om u alle goeds toe te wensen op de verjaardag van Jezus. Jezus komt naar ons als een geschenk dat onmetelijk is.

U weet dat ik in het hospitaal St. John’s werk. Belangrijk is dat wij in dit ziekenhuis kwetsbare mensen helpen en dat wij ook voor jonge mensen veel kunnen betekenen door het aanbieden van studies voor arts of verpleegkundige. Onze instelling heeft veel educatieve cursussen, zoals geneeskunde, verpleegkunde en andere paramedische cursussen.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om u te bedanken voor alles wat u voor ons doet. U bent speciaal voor ons. Met een dankbaar hart denk ik aan u namens de kinderen die studeren en die nu aan het werk zijn. Door uw hulp kunnen veel kinderen studeren en krijgen zij de kans om hun leven opbouwen.

We zijn op weg naar Kerstmis. 2015, 2016, 2017, zoveel keer Kerstmis. Hoeveel kerstboodschappen zijn er al die jaren in de wereld gehouden, hoeveel feestelijke vieringen en mooi versierde straten, huizen en kerken?

Maar…., wat vieren we eigenlijk op Kerstmis?

De boodschap van Kerstmis is meer dan tweeduizend jaar geleden vastgelegd. De boodschap dat God mens is geworden, gewoon mens, zo gewoon dat Hij als een mensenkind ter wereld kwam, als mensenkind van Maria en Jozef. Het feit is dat God, die mens met de mensen werd om te komen tot een wereld van liefde en goedheid, nog altijd met ons meeleeft. Dat is een mooie reden, om dit met elkaar te vieren.
God vraagt een plaats in ons leven. Wie zijn aanbod aanvaardt en er dankbaar op ingaat, kan een drager van licht worden, een drager van vrede.

Hij staat aan de deur van ons hart en klopt aan. Als wij opendoen, zal Hij binnenkomen met Zijn geluk en Zijn vrede. Als wij de deur gesloten houden, zal Hij voorbijgaan.

God is nog steeds op zoek naar een herberg: voor zieke mensen, die wachten op een bezoek; voor bejaarden, die zoeken naar iemand die een beetje tijd voor hen heeft; voor mensen, die misschien wel een dak boven hun hoofd hebben, maar geen dak boven hun hart. Als wij dat willen begrijpen én er ons voor inzetten, dan zou de wereld niet zo onherbergzaam zijn.

God – de Liefde zelf – wil weer geboren worden op onze aarde, in ons hart.
Is dat wel mogelijk? Is het wel mogelijk dat de Liefde weer onder ons komt wonen, dit jaar? Onder ons, in onze wereld van 2017. Dat God dit jaar, op deze aarde, onder ons, weer iets nieuws begint.
Liefde in ons hart en geloof in onze ogen. Misschien is Kerstmis een gelegenheid om een beetje opnieuw geboren te worden met liefde in ons hart en geloof in onze ogen. Moge dat onze kerstwens zijn voor onszelf en voor elkaar. Als we er zijn voor de mensen om ons heen, dan verschijnt God in de kribbe van ons hart en zo op aarde.
God is mens geworden. Dat is onze kerstvreugde. Dat vieren wij op Kerstmis ! Dat wensen we U allemaal toe: een Zalig kerstfeest en liefdevol, gezegend Nieuwjaar 2018.

Nogmaals dank ik u voor alles wat u voor mij bent. U helpt me om anderen te helpen. Hoewel ik fysiek uit Vlijmen weg ben, ben ik in mijn hart heel dichtbij bij u.