Kerstwens van Fr. Jesudoss

Bangalore, 18 december 2016.

Lieve broeders en zusters,

Hoop en wens dat alles goed met jullie gaat. Ik herinner jullie altijd in mijn gebed. Moge onze liefdevolle God met jullie in al uw ondernemingen zijn. Ik beschouw jullie altijd zo speciaal.
Mijn werk in het ziekenhuis gaat goed, erg drukke werkzaamheden, maar heel erg dankbaar werk.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u allen te bedanken voor de bijdrage die u ter beschikking stelt voor de opleiding van de arme student. In de naam van alle arme studenten die de kans om te studeren hebben ontvangen, dank u allen uit de bodem van mijn hart.

We zijn op weg naar Kerstmis. Kerstmis komt er weer aan, het feest van alle feesten. Ik ben zo blij om u allen te ontmoeten via deze e-mail.

Een Zalig Kerstmis aan jullie allen! “Een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven” Hij is niet langer de verre God. Hij is in de wereld gekomen, als mens. Hij is bij ons gekomen. Hij is de Nabij. Het kerstverhaal vertelt ons de geschiedenis van de herders niet zonder reden. Dezen laten ons zien hoe we op de juiste manier op deze boodschap, die ook tot ons gericht is, antwoord moeten geven. Gij die in Betlehem geboren zijt, kom tot ons! Kom bij ons binnen, in onze ziel. Vernieuw ons. Maak dat wij allemaal, levende mensen worden, waarin Uw liefde aanwezig is en de wereld verandert.

Het teken van God is zijn nederigheid. Het teken van God is dat Hij zich klein maakt, kind wordt, zich laat raken en naar onze liefde smeekt.
Zo is God. Hij heeft zich heel klein gemaakt in een borelingske en maakt zich nog altijd klein. Hij nodigt ons uit op Hem te gelijken, ons ook klein te maken en gebroken brood te zijn voor de ander. Ja, wij gaan op God gelijken als we ons door dat teken laten vormen; als we zelf nederigheid, en aldus ware grootheid, leren; als wij geweld afwijzen en alleen toevlucht nemen tot de wapens van de waarheid in het geloof en de liefde.

Wij vieren het feest van de geboorte van Jezus, de nieuwe wereld. Een wereld zoals God die droomt, en zoals wij die dromen op momenten dat wij daar de tijd voor nemen.

We leven in een wereld waar haast en drukte de boventoon voeren. Waar weinig tijd is om te dromen. We leven het leven van de klok. Maar als we de wereld willen verbeteren, moeten we onze droom niet kwijtraken. Daarom wil ik je vragen om even met mij mee te dromen.

Ik droom … van een schuur. Heel groot, gevuld met rijst en brood. Genoeg om iedereen te voeden en te bevrijden van armoede.

Ik droom … van een wereld waarin het wetboek maar één zin bevat: bemin elkaar, wees bekommerd om het geluk van de mens naast ons.

Ik droom … van een weegschaal die in balans is. Voor iedereen, man en vrouw, een gelijke kans.

Ik droom … van een medicijn. Tegen de pijn van eenzaamheid.

Ik droom … van een wereld die maar één wetenschap kent: de wetenschap dat iedereen zonder uitzondering bemind wordt door de Heer.

Ik droom … van een wereld waarin plaats is voor iedere mens: waar werken, denken en leven ingegeven worden door het hart. Niet door de geest, maar door het hart.

Ik droom, ik verlang naar een eerlijke wereld zonder duisternis. Waar voor uitbuiting en kinderarbeid geen plaats meer is.

Dit is een droom … dat wij wegen vinden om deze waar te maken!

Dat de kerstviering van 2016 ertoe moge bijdragen om Hem de plaats te geven die Hem toekomt. Dat wens ik u van harte. En moge de vrede van Christus die alle begrip te boven gaat, uw hart vervullen.

God is mens geworden. Dat is onze kerstvreugde. Dat vieren wij op Kerstmis ! Dat wensen we U allemaal toe: een zalig kerstfeest en liefdevol Nieuwjaar 2017.

Fr. Jesudoss