Kerstwens van Fr. Jesudoss

Lieve allemaal,

Groeten uit India. Ik ben blij u te ontmoeten via deze brief. In korte tijd gaan we Kerstmis vieren. Kerstmis is een seizoen van liefde en zorg. Ik maak van de gelegenheid gebruik om u te bedanken voor alles wat u bent voor mij en voor de arme studenten. Uit naam van iedereen, wens ik jullie allemaal een zalig kerstfeest

Wat is kerstmis? God is in ons. Met Kerst gaat het over de geboorte van een kind dat ons stil doet staan bij  het leven zelf. Wij staan stil bij zijn kribbe om over ons eigen geboren worden na te denken. Waartoe zijn wij zelf geboren? Wat doen wij met het geschenk van het leven? Het kind wordt ons geschonken opdat wij onszelf schenken aan elkaar. Zo kan er vrede groeien, vrede die niet meer weggenomen kan worden door berichten van oorlog, berichten van haat en geweld, berichten van duisternis die de menselijkheid soms dreigt weg te nemen uit de wereld. Deze vrede die U op kerstmis wordt verkondigd is sterker dan dat alles.

Wat is kerstmis? God is met ons. Het kerst verhaal is het meest aansprekende bewijs. God is niet ongenaakbaar verweg. God is ons nabij zoals een baby in onze armen, zoals een kind op onze schoot. God zoekt naar ons zonder ophouden, hij klopt aan onze deur, hij fluistert in onze oren, hij zingt onder ons raam, hij staat ons op te wachten in het donker. Wie reageert zal God ontmoeten, oog in oog, en misschien wel eerder dan wij denken.

Wat is kerstmis? God komt in onze wereld. Niet als machtspersoon of superman, maar als iemand die de hoogten en de laagten van ons menselijk bestaan met ons wil delen. Hij komt om de treurenden te troosten, de moedelozen te sterken en de hopelozen een nieuw perspectief te geven. Hij wil ons levensvreugde schenken, ook al zijn er veel mensen voor wie het huilen nader staat dan het lachen.

In alles wat dat kleine kind in de kribbe later als volwassene zal zeggen en doen wordt  voor ons duidelijk: onze God is een God die met zijn mensen meevoelt; een God die niet alleen maar medelijden met ons heeft, maar die echt met ons mee lijdt en die onze ganse lijdensweg met ons  mee gaat. God in de gedaante van een kind, die met de mensen meevoelt en lijdt, dat is het toch wat ons in het kerstfeest aanspreekt en beroert.

Kerstmis is een tijd om u te herinneren met een dankbaar hart. Kerstmis is een tijd om uw liefdadigheid te waarderen. Kerstmis is een tijd om u te bedanken voor alles wat u bent voor de arme studenten. Kerstmis is een tijd om uw vriendelijkheid te herkennen. Kerstmis is een tijd om uw mededogen te erkennen. Kerstmis is een tijd om  liefde te ontvangen.

Ik dank u voor alles wat u voor mij bent. U helpt me om anderen te helpen. Door jullie bijdrage brengt u vreugde in het leven van veel arme studenten. Door uw bijdrage geeft u toekomst aan veel jonge mensen. De studenten zijn altijd dankbaar.

Moge God u een goede gezondheid en vreugdevolle kerst geven. Mijn kerstgebed voor u is dat u gezegend zijt.
En mogen uw dagen gevuld zijn met vrede en geluk.

Moge het nieuwe jaar 2020 vreugde en vrede brengen.
Met zoveel liefde.

Jesudoss