Kerstboodschap Jesudoss

Wat vieren we eigenlijk met Kerstmis?

Beste zusters en broeders,

de boodschap van Kerstmis is meer dan tweeduizend jaar geleden vastgelegd. De boodschap dat God mens is geworden, gewoon mens, Zo gewoon dat Hij als een mensenkind ter wereld kwam, als mensenkind van Maria en Jozef.
Het feit is dat God, die mens met de mensen werd om te komen tot een wereld van liefde en goedheid, nog altijd met ons meeleeft. Dat is een mooie reden, om samen te vieren.
God vraagt een plaats in ons leven. Wie zijn aanbod aanvaardt en er dankbaar op ingaat,
kan een drager van licht worden, een drager van vrede.

God is nog steeds op zoek naar een herberg:
voor zieke mensen, die wachten op een bezoek;
voor bejaarden en alleenstaanden, die zoeken naar iemand die een beetje tijd voor hen heeft;
voor mensen, die misschien wel een dak boven hun hoofd hebben, maar geen dak boven hun hart.
Als wij dat willen begrijpen én er ons voor inzetten, dan zou de wereld niet zo onherbergzaam zijn.

De laatste dagen ben ik door meerdere van jullie benaderd met vragen over de wateroverlast in Chennai en omstreken. Het lijkt mij verstandig mijn betrokkenheid bij deze ramp toe te lichten, in het kort de omvang te schetsen en aan te geven wat ik er zelf en met behulp van jullie,  aan denk te doen om het leed van de allerarmsten in het rampgebied te verzachten.

Via de televisie, weten jullie van de enorme overstroming in de miljoenenstad Chennai en omstreken. In dit gebied wonen een zus, twee broers en drie neven en nichten van mij. De meeste inwoners hadden dagen geen elektriciteit, sommigen moesten op de etage verblijven, velen mensen zijn dakloos geworden etc. De regering van de provincie Tamil Nadu zegt ongeveer 1,7 miljoen mensen tijdelijk elders te hebben ondergebracht in 6.605 flood relief kampen gebouwd in de regio. Er zijn duizenden  slachtoffers door verdrinking, elektrificeren in het ziekenhuis etc. etc.  Kortom een grote ramp.

Ons ziekenhuis in Bangalore heeft twee groepen van dokters en verpleegkundigen naar Chennai en omstreken gestuurd om te helpen. Zij zorgen voor de zieken en geven medicijn . Veel parochies in Bangalore zijn gestart om de basis dingen zoals kleding, leerboeken voor de kinderen, pannensets om rijst te koken, rijst en zo voort in te verzamelen om de mensen in Chennai en omgeving te helpen. Uw steun zal ons helpen om voor de arme kinderen en gezinnen te zorgen. De overstroming in de regio Chennai veroorzaakt veel leed en moeilijkheden voor met name arme mensen.

De kerstvieringen zullen anders zijn dan vorige jaren, vanwege de wateroverlast in onze provincie. De vieringen met kerstmis worden eenvoudig of zijn geannuleerd. Er is tijd om de lijdende mensen te helpen. De toekomst van deze mensen wordt in twijfel getrokken . Deze natuurramp doet de mensen beseffen hoe we de natuur moeten respecteren.

Deze kerst kan toch vreugde en hoop aan de getroffen mensen geven. Zoveel helpende handen waren verenigd en maakte ze zich bewust van hun zinvol leven .

God – de Liefde zelf – wil weer geboren worden op onze aarde, in ons hart.
Is dat wel mogelijk?
Is het wel mogelijk dat de Liefde weer onder ons komt wonen?
Onder ons, in onze wereld van 2016?
Dat God komend jaar, op deze aarde, onder ons, weer iets nieuws begint?

We leven het leven van de klok.Maar als we de wereld willen verbeteren, moeten we onze droom niet kwijtraken.Daarom wil ik jullie vragen om even met mij mee te dromen.Ik droom van een wereld waarin plaats is voor iedere mens: waar werken, denken en leven ingegeven worden door het hart. Niet door de geest, maar door het hart.

Dat de kerstviering van 2015 ertoe moge bijdragen om Hem de plaats te geven die Hem toekomt. Dat wens ik jullie van harte. En moge de vrede van Christus, die alle begrip te boven gaat, uw hart vervullen.

God is mens geworden. Dat is onze kerstvreugde. Dat vieren wij met Kerstmis ! Dat wensen wij U allemaal toe: een zalig kerstfeest en een zeer gelukkig Nieuwjaar 2016

Groetjes met gebed,

Jesudoss.