In memoriam Herman Daelmans

Op 24 februari is een van onze vrienden, Herman Daelmans, op 89- jarige leeftijd overleden.

Fr. Jesudoss heeft veel vrienden in Vlijmen. Eén grote vriend was Herman Daelmans. In de jaren 2006 - 2011 maakte hij regelmatig een praatje in de Pr. Bernhardlaan of vond hij het leuk om een kaartavond van Herman met Piet, Bart en Harry mee te maken. Zo leerde Jesudoss Herman en Willy Daelmans kennen. Als Jesudoss na 2011 Vlijmen bezocht ging hij meteen bij hen op bezoek. Het leven en het geloof werd met elkaar gedeeld en er was en is nog steeds een wederzijds groot respect voor elkaar. Herman en Willy waardeerden zijn inzet voor de kansarme jongeren van Zuid India. Zij hebben ervoor gezorgd dat heel wat studenten een opleiding kunnen volgen.

Image

In zijn condoleancebrief aan Willy, kinderen en kleinkinderen schreef Jesudoss:

Wanneer we stilstaan bij het leven van Herman, dan mogen we vaststellen dat Herman een ingetogen en tevreden man was.
Zijn dood kwam als een schok. Ik voelde me heel verdrietig. In deze brief zou ik zou graag vanuit mijn hart willen spreken wat ik van hem heb geleerd. Hoewel de afstand ver is, zou ik nu bij de familie willen zijn.
Herman leefde voor zijn gezin, daar stond hij altijd klaar voor. Voor Willy was Herman een lieve man; zij waren 62 jaar getrouwd. Voor de kinderen was Herman een zorgzame vader, voor de schoondochters een warme schoonvader, voor de kleinkinderen een goede opa. Een echte vader èn opa, met hart en ziel. Een man die veel van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen hield.

We hebben één speciaal persoon verloren. Hij is altijd positief. Positief in het leven, positief in spraak, positief in denken, positief in werk, positief in geloof, positief in alles. Dat is mijn ervaring met hem. Hij staat altijd klaar om anderen te helpen. Zijn bereidheid om anderen in nood te helpen wordt altijd op prijs gesteld. Hij is altijd blij, glimlachend. Zijn lachende gezicht is bedrukt in mijn hart
Altijd in herinnering, altijd in onze harten, altijd in onze gedachten. hij heeft me geholpen om anderen te helpen.

Herman was, op zijn Brabants gezegd, een contente mens. Hij genoot van het eenvoudige, van de kleine dingen, van de mooie dingen van het leven op zijn bescheiden, rustige wijze. Genieten, samen met Willy, samen met zijn gezin, samen met de kleinkinderen. Niets overdreven, maar gewoon. Genieten van het leven, lekker eten, fietsen, kaarten. Een echte familieman. Harmonieus. Hij klaagde nooit. Zijn eigen belang was ondergeschikt aan dat van anderen. Of anders gezegd: als het anderen goed ging, dan ging het ook goed met Herman. Samen, samen leven, zijn gezin, de familie; daar onderdeel van te mogen zijn, daar intens van genieten, daar een drager van te zijn. Dat was Herman.

Zijn belangstelling, zijn warmte en zijn humor voor allen om hem heen, heeft hij tot aan het laatste toe kunnen bewaren. Altijd met humor; op een ingetogen wijze. Ook dat was Herman. Ik wens Willy, de kinderen en kleinkinderen, familie en allen die hem een warm hart toedragen, veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Met het heengaan van ons Herman is fysiek een plaats bij ons opengevallen. Maar de warmte die hij heeft uitgestraald, zijn kracht, zal bij ons blijven voortleven.

Lieve Herman, jij hebt de rust en de vrede verdiend. Verbonden in liefde en genegenheid durven we te zeggen:

Herman, rust in de vrede van de Heer. Bedankt voor alles.

Fr. Jesudoss

Image