Hulpverlening

Onderwijs

Kinderen in India zijn verplicht om naar school te gaan tussen hun 6e en 14e jaar. Helaas is de kwaliteit van het openbaar onderwijs niet overal van een even hoog niveau, waardoor hun opleiding niet zal leiden tot betere toekomstmogelijkheden. In arme gezinnen is het vaak niet mogelijk om te kiezen voor een privé school. Daarom ondersteunt father Jesudoss in een aantal gevallen ook kinderen binnen het basisonderwijs op katholieke scholen.
De kinderen krijgen hiermee een kans om door te stromen naar het beroepsonderwijs.

Het onderwijs is anders ingericht dan bij ons. Kinderen gaan naar de:

  • Primary school: verplichte onderwijsvorm voor alle kinderen (6 t/m 13 jaar), groepen 1 t/m 8;
  • Secundary school: niet verplichte onderwijsvorm voor tieners (14 t/m 17 jaar), groepen 9 t/m 12. De 11e en 12e klas zijn algemeen vormend, waarbij de scholieren een bepaalde richting / vakkenpakket kunnen kiezen in de richting van hun beroepskeuze of verdere studies;
  • High School of University: vrijwillig gekozen onderwijsvorm. Deze opleiding kan, afhankelijk van de gekozen opleiding, 3 tot 6 jaar duren.

Image

Image
Studiefonds

Het Studiefonds van father Jesudoss richt zich voornamelijk op de secundary school, high school en university. Met name de secundary school is een belangrijk vormende fase. Zonder diploma van de secundary school is er geen toegang tot het hoger voortgezet onderwijs.

De armoede in India is zodanig groot dat veel ouders de kinderen van school halen zodra de verplichtingen van de primary school zijn afgerond. De kinderen moeten dan gaan werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Daardoor wordt mede de armoede in stand gehouden.

Het studiefonds wil gezinnen, waar gemotiveerde kinderen willen en kunnen studeren en daar waar ouders achter deze plannen staan, ondersteunen. Goed onderwijs kan voor een kanteling zorgen in de levenssituatie van zowel van de studenten en hun toekomstige gezinnen, als van hun families.

Father Jesudoss heeft een team van priesters, zusters en leken om hem heen die signalen uit de praktijk opvangen en verzoeken voor ondersteuning krijgen. In overleg (verstand – hart – vertrouwen) bespreken zij de aanvragen om te kunnen bepalen welke jongeren met steun van het Studiefonds geholpen kunnen worden binnen hun opleiding. Zij blijven de studenten volgen en creëren na de opleiding banenkansen waar dat mogelijk is.
Ruim 300 studenten zijn inmiddels geholpen of worden nog ondersteund. De opleidingen die zij volgen zijn divers: lerarenopleiding, techniek, economie, fysica wetenschap, verpleegkundige, engineer, science, wiskunde, geschiedenis en informatica. Daarna kunnen zij hun master halen in bijvoorbeeld: business, informatica, arts. Voor stageplekken is er vaak gelegenheid in het St. John’s National Academie of Health Siences, waar father Jesudoss werkzaam is. De studenten worden geholpen tot het behalen van hun diploma.

De afgestudeerde student wordt gevraagd of hij/zij op zijn beurt een andere scholier of student financieel wil ondersteunen en begeleiden. Zo worden steeds meer jongeren bereikt. Zo’n 150 jongeren studeren nu door bemiddeling van father Jesudoss, waarvan ruim de helft een toezegging heeft voor meerdere jaren. Ieder jaar zijn er meer aanvragen.

Noodhulp

Naast de ondersteuning aan studenten kunnen ook projecten, gerelateerd aan het onderwijs, worden aangevraagd. Zo zijn in de afgelopen jaren onder andere schoolbanken, sanitaire voorzieningen en de renovatie van een schoolgebouw gefinancierd.

Op onze website ziet u onder de kop ‘nieuws’ hiervan verschillende voorbeelden.

Covid 19

En natuurlijk kunnen we niet om het Covid 19 virus heen. Dit virus heeft grote impact op de levensomstandigheden en de scholing van de jongeren. Bij veel families vallen door de lockdown de inkomsten weg. Er is geen vangnet tegen werkloosheid. Voor velen bekent niet werken ook geen eten.
Van father Jesudoss kregen wij de vraag voor extra hulp en dankzij hartverwarmende reacties van onze Vrienden heeft de stichting voor deze nood een extra bijdrage kunnen overmaken.

.


Image
HulpverleningOnderwijs
Kinderen in India zijn verplicht om naar school te gaan tussen hun 6e en 14e jaar. Helaas is de kwaliteit van het openbaar onderwijs niet overal van een even hoog niveau, waardoor hun opleiding niet zal leiden tot betere toekomstmogelijkheden. In arme gezinnen is het vaak niet mogelijk om te kiezen voor een privé school. Daarom ondersteunt father Jesudoss in een aantal gevallen ook kinderen binnen het basisonderwijs op katholieke scholen.
De kinderen krijgen hiermee een kans om door te stromen naar het beroepsonderwijs.
Het onderwijs is anders ingericht dan bij ons. Kinderen gaan naar de:

Primary school: verplichte onderwijsvorm voor alle kinderen (6 t/m 13 jaar), groepen 1 t/m 8;
Secundary school: niet verplichte onderwijsvorm voor tieners (14 t/m 17 jaar), groepen 9 t/m 12. De 11e en 12e klas zijn algemeen vormend, waarbij de scholieren een bepaalde richting / vakkenpakket kunnen kiezen in de richting van hun beroepskeuze of verdere studies;
High School of University: vrijwillig gekozen onderwijsvorm. Deze opleiding kan, afhankelijk van de gekozen opleiding, 3 tot 6 jaar duren.

Studiefonds
Het Studiefonds van father Jesudoss richt zich voornamelijk op de secundary school, high school en university. Met name de secundary school is een belangrijk vormende fase. Zonder diploma van de secundary school is er geen toegang tot het hoger voortgezet onderwijs.
De armoede in India is zodanig groot dat veel ouders de kinderen van school halen zodra de verplichtingen van de primary school zijn afgerond. De kinderen moeten dan gaan werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Daardoor wordt mede de armoede in stand gehouden.
Het studiefonds wil gezinnen, waar gemotiveerde kinderen willen en kunnen studeren en daar waar ouders achter deze plannen staan, ondersteunen. Goed onderwijs kan voor een kanteling zorgen in de levenssituatie van zowel van de studenten en hun toekomstige gezinnen, als van hun families.
Father Jesudoss heeft een team van priesters, zusters en leken om hem heen die signalen uit de praktijk opvangen en verzoeken voor ondersteuning krijgen. In overleg (verstand – hart – vertrouwen) bespreken zij de aanvragen om te kunnen bepalen welke jongeren met steun van het Studiefonds geholpen kunnen worden binnen hun opleiding. Zij blijven de studenten volgen en creëren na de opleiding banenkansen waar dat mogelijk is.
Ruim 300 studenten zijn inmiddels geholpen of worden nog ondersteund. De opleidingen die zij volgen zijn divers: lerarenopleiding, techniek, economie, fysica wetenschap, verpleegkundige, engineer, science, wiskunde, geschiedenis en informatica. Daarna kunnen zij hun master halen in bijvoorbeeld: business, informatica, arts. Voor stageplekken is er vaak gelegenheid in het St. John’s National Academie of Health Siences, waar father Jesudoss werkzaam is. De studenten worden geholpen tot het behalen van hun diploma.
De afgestudeerde student wordt gevraagd of hij/zij op zijn beurt een andere scholier of student financieel wil ondersteunen en begeleiden. Zo worden steeds meer jongeren bereikt. Zo’n 150 jongeren studeren nu door bemiddeling van father Jesudoss, waarvan ruim de helft een toezegging heeft voor meerdere jaren. Ieder jaar zijn er meer aanvragen.
Noodhulp
Naast de ondersteuning aan studenten kunnen ook projecten, gerelateerd aan het onderwijs, worden aangevraagd. Zo zijn in de afgelopen jaren onder andere schoolbanken, sanitaire voorzieningen en de renovatie van een schoolgebouw gefinancierd.
Op onze website ziet u onder de kop ‘nieuws’ hiervan verschillende voorbeelden.
Covid 19
En natuurlijk kunnen we niet om het Covid 19 virus heen. Dit virus heeft grote impact op de levensomstandigheden en de scholing van de jongeren. Bij veel families vallen door de lockdown de inkomsten weg. Er is geen vangnet tegen werkloosheid. Voor velen bekent niet werken ook geen eten.
Van father Jesudoss kregen wij de vraag voor extra hulp en dankzij hartverwarmende reacties van onze Vrienden heeft de stichting voor deze nood een extra bijdrage kunnen overmaken.
.ImageImageImage