Doneer en word vriend

Hoe word je vriend en wat is mogelijk?
Door jaarlijks een bijdrage te doen, wordt u Vriend. Als u uw e-mailadres doorgeeft wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting.
Voor de continuïteit is het fijn als de Stichting kan rekenen op ondersteuning via een periodieke bijdrage. Met het downloaden van het onderstaande incassoformulier kunt u hier vorm aan geven.

Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss heeft een ANBI status. Uw gift kan daardoor fiscaal voor aftrek in aanmerking komen. Het bestuur kan u hier meer over vertellen.

Stichting de Vriendenkring van father Jesudoss is blij met iedere bijdrage. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening:

NL11RABO 03026 34037
ten name van:
Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss.

Wat is ANBI status?

Donaties aan een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting voor zover deze meer bedragen dan 1% van het drempel inkomen. Het drempel inkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1,2 en 3 in een bepaald jaar.

Als men een schenkingsovereenkomst heeft ondertekend is de donatie voor 100% aftrekbaar. De overeenkomst moet voor minimaal 5 jaar zijn aangegaan.