Stichting de Vriendenkring van Father Jesudoss

De stichting is opgericht in 2015 met de intentie om father Jesudoss te ondersteunen in zijn werk.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is de toekomstmogelijkheden van kansarme jongeren te verbeteren in met name ontwikkelingslanden zoals India. Het financieel ondersteunen van studenten via father Jesudoss blijft het belangrijkste aandachtspunt.

Father Jesudoss wordt ondersteund door een 6-tal religieuzen. Zij hebben rechtstreeks contact met de gezinnen waar de hulp nodig is. Naast de ondersteuning van scholieren en studenten kunnen ook gerelateerde onderwijsprojecten worden gefinancierd, zoals de aanschaf van schoolbanken of het aanpassen van toiletten op een school.

Visie

Father Jesudoss laat zich leiden door de woorden van Mahatma Gandhi die zei: "Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van het bewustzijn van eenieder en de opbouw van de samenleving". 
Deze stelling wordt ook door de stichting gedragen: ondersteuning van het onderwijs is daarom de belangrijkste doelstelling.

Vriendendag

Een 60-tal vrienden ondersteunen de stichting financieel. Jaarlijks is er ‘een vriendendag’ waar de 'vrienden' elkaar ontmoeten om geïnformeerd te worden over de studenten, de werkzaamheden van father Jesudoss en de huidige levensomstandigheden van de kansarme inwoners van India. Zo mogelijk is father Jesudoss hierbij persoonlijk aanwezig, anders wordt er met een skypeverbinding contact gemaakt. Als father Jesudoss er niet kan zijn wordt er een spreker uitgenodigd om de vrienden over de hedendaagse situatie in (zuid) India te vertellen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss bestaat uit:

  •  voorzitter: de heer Loek Prinsen
  • secretaris: mevrouw Miriam van Hove
  • penningmeester: mevrouw Yvonne Daelmans

De bestuursleden verrichten hun taak als onbezoldigd vrijwilliger.

De stichting heeft op 13 maart 2015 de ANBI-status toegekend gekregen en is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 6286 6516.