De Vrienden weer bij elkaar

De Vrienden weer bij elkaar
Op 6 oktober hebben De Vrienden van father Jesudoss elkaar weer ontmoet tijdens een hele gezellige middag. De parochie H. Augustinus had opnieuw het parochiezaaltje ‘de Lantaarn’ ter beschikking gesteld. Het zaaltje was in Indiase sferen gebracht met behulp van zijden shawls en andere versieringen uit India. Op de presentatiewand hingen foto’s van de priesters die father Jesudoss helpen bij de begeleiding van de studenten en van de verschillende gerealiseerde projecten.

Father Joe
De middag werd geopend met het luisteren naar het lied “te Lourdes op de bergen” in het Tamils. Na een hartelijk welkom van Piet de Jong kreeg father Joe, pastoor in Schijndel en een goede vriend van father Jesudoss, het woord.
Met het doornemen van de verschillende levensfases en de daarbij behorende behoeften en voorzieningen liet father Joe ons de verschillen zien tussen het leven in India en Nederland. Als het gaat om de laatste levensfase van ouders heeft de oudste zoon de plicht om voor ze te zorgen. Helaas ontbreekt het vaak aan de uitvoering van deze afspraak. Als ouders niet meer nuttig zijn voor de zoon en zijn gezin kunnen ze vertrekken. Het is schokkend om te zien hoe ouderen dan vaak aan hun lot worden overgelaten. Door het ontbreken van sociale voorzieningen, als inkomen of bejaardenhuizen, leven zij op straat en is bedelen voor hen de enige mogelijkheid om te overleven.

Father Jesudoss
Waar De Vrienden voor kwamen was natuurlijk de skype-sessie met father Jesudoss. Wat mooi om hem weer ‘live’ te mogen ontmoeten, 8 jaar nadat hij uit Vlijmen is vertrokken. De afstand is groot maar het hart is dichtbij, zoals hij zelf zegt.
Met heel veel enthousiasme vertelt father Jesudoss hoe blij hij is om met behulp van De Vrienden de jongeren te kunnen helpen om te kunnen studeren. Hij legt uit hoe hij, samen met enkele andere medepriesters en nonnen, de kinderen ondersteunt. Voor ieder kind/jongere wordt een aanvraagformulier ingevuld en gesprekken met de ouders gevoerd. Tijdens hun studie is er regelmatig contact met de studenten. Er zijn inmiddels 10-tallen jongeren klaar met hun studie.
Father Jesudoss is verbonden aan het St. John’s Hospital in Bangalore. Dit grote ziekenhuis heeft naast opleidingsplaatsen voor studenten (zoals verpleegkundigen en artsen), ook de mogelijkheid om studenten van andere opleidingen een baan te bieden. Zo zijn ze gegarandeerd van werk en inkomen en is er uitzicht op een goede toekomst.

‘Wassende Maan’
Father Jesudoss vertelt ook bezig te zijn met het opzetten van een stichting in India met de prachtige naam ‘Wassende Maan’. Middels de stichting kan het studiefonds breder worden uitgedragen. Het bestuur van de stichting wordt zorgvuldig gekozen en gaat father Jesudoss ondersteunen in zijn prachtige werk. Daardoor kunnen nog meer kinderen geholpen worden.

Father Jesudoss eindigde de skype-sessie door nogmaals, met samengevouwen handen, zijn dankbaarheid uit te spreken voor de warme belangstelling en ondersteuning vanuit Nederland. Zonder De Vriendenkring zou hij de hulp aan de jongeren niet kunnen geven. Het ontroert hem dat zoveel mensen, hem nog steeds een warm hart toedragen en hem blijven helpen bij zijn werk.

Afsluiting
Met een hapje en een drankje, en uiteraard een dankwoord aan iedereen die bijgedragen heeft aan het welslagen van deze middag, werd de vriendendag afgesloten.