Dankjewel par. H. Augustinus

Op bezoek bij parochie heilige Augustinus

Op 27 juni 2021 werd de St. Jansdag in parochie St. Jan Geboorte in Vlijmen gevierd. Vanaf 2011, bij het vertrek van pastoor Jesudoss, wordt elk jaar op deze dag in Vlijmen  gecollecteerd voor het Studiefonds. Parochie heilige Augustinus wilde in het kader van het diaconaal beleid ook de kerken van Nieuwkuijk en Haarsteeg warm maken voor het Studiefonds.

Het bestuur van de stichting vriendenkring van Fr. Jesudoss hielp de parochie daarbij. In de drie kerken gaven voorzitter Loek Prinsen en secretaris Fons van Aart informatie over het Studiefonds en de COVID 19 crisis. Gelukkig konden de heren melden dat er 153 studenten in 2020 geholpen zijn met hun opleidingen. Weer 16 meer dan in 2019.  Ook de gevolgen van de twee coronagolven kwamen aanbod. Zowel de eerste als ook de  tweede golf zorgden voor een zware Lockdown. De scholen gingen dicht en de arme bevolkingsgroep zoals de dagloners hadden geen werk meer en dus geen inkomen. In India bestaat geen WW uitkering.

Geen school en het ontbreken van de dagelijkse levensbehoeften was voor Fr. Jesudoss een reden om voor deze gezinnen noodpakketten samen te stellen. Fr. Jesudoss wordt daarbij  geholpen door zijn collega pastores. Daarom willen we vanuit de stichting father Jesudoss financieel meehelpen met deze actie. We noemen het noodhulp, als onderdeel van het Studiefonds.

Aan de parochianen van Vlijmen, Haarsteeg en Nieuwkuijk werd gevraagd om aan te sluiten bij “corona noodhulp” Fr. Jesudoss zei: ”Geef met uw hart en elke euro die we extra kunnen overmaken, zal voor een kind in India groot verschil maken”.

De parochianen hebben zich van de goede kant laten zien. In de collecteschalen en via de bank  is een bedrag van ruim € 900,- opgehaald. Vormelingen en communicanten spaarden in de nog lopende actie al meer dan € 600,- . Dus € 1.500,- .

Wij zijn blij met de samenwerking met parochie heilige Augustinus.  Namens Fr. Jesudoss heel hartelijk dank.

Image