Dankbrief

Beste en lieve vrienden en vriendinnen.
Bij deze ontvangt u een speciale groet uit India.
Het gaat goed met mij en mijn familie. Ik ga niet zo vaak naar mijn familie,wel ik heb regelmatig contact en alles gaat goed. Naast mijn dagelijkse werkzaamheden en doceren op het seminarie ben ik ook bezig met de uitbreiding van het winkelcentrum dat eigendom is van het seminarie. Het doel is in de toekomst financieel zelfstandig te zijn. Momenteel dragen de Bisdommen en anderen nog bij in de exploitatie van het seminarie.

Initiatieven als de uwe helpen dat vele kinderen mogen studeren om een betere toekomst te bereiken. Daarom zijn wij intens blij met jullie genereuze gebaar. Wij waarderen de tijd en moeite die u allen hebt genomen om dit doel te bereiken.

Namens de kinderen en anderen wil ik hartelijk bedanken om op jullie kosten een auto te kunnen rijden. De auto is zo handig om naar de dorpen te gaan en om een bezoek aan de familieleden van de gevangenen te brengen. Zonder de auto is het moeilijk om de woonplaats te bereiken en natuurlijk voor onze veilige reis. Reizen in India is volledig anders dan in Nederland.
Op zaterdag gaan wij (ikzelf en seminaristen) om de week naar de dorpen of de sloppenwijk in de stad om extra les te geven aan de schoolgaande kinderen. Wij motiveren hen om goed te studeren en helpen hen om hun eigen talenten te vinden. Dit geeft ons veel voldoening en zingeving aan onze priesteropleiding .
In de sloppenwijk is de leefsituatie van de mensen volledig anders. Er is geen goede drinkwatervoorziening en het is helemaal niet een hygi├źnische plaats. Maar de mensen zijn zo blij en ze klagen nooit. Want ze kennen geen andere manier om te leven.
Op zondag ga ik met enkele vrijwilligers naar een gevangenis waar ruim 1600 gevangenen zitten. Persoonlijk vind ik dit een zinvol werk. Ik benader ze niet als gevangenen: ze zijn mijn vrienden.

Om samen met hen te zijn is voor mij als een grote zegen. Zij hebben iets verkeert gedaan maar zijn helemaal niet slecht. Zij hebben het recht om gewaardeerd te worden. In eerste instantie was ik een beetje bang, maar nu is het mijn tweede thuis! Ze voelen zich comfortabel met mij en ze delen al hun problemen en hun geestelijke lijden met mij. We bieden hen onderwijs, organiseren sport en spelactiviteiten en workshops.

Hiermee brengen wij ook de gevangenen samen. We leren ze muziek en yoga zodat ze zich meer gewaardeerd en aanvaard voelen. Ze hebben echt veel talenten. Bovendien bezoeken we hun gezinnen en we brengen hun groeten van de familieleden over. Wij helpen ook financieel voor de opvoeding van hun kinderen. Mede door uw bijdragen kunnen wij ons inzetten om de kinderen van de gevangenen ook een beter toekomst te geven. Eenmaal in de maand vieren we de eucharistie in de gevangenis. Het bijzondere is dat mensen van andere religies ook aan de viering deelnemen. Het is daarbij zeker niet mijn bedoeling om zieltjes te winnen.

Alles wordt mogelijk vanwege uw hulp en steun. Dankzij uw hulp ben ik wie ik nu ben. Jullie zitten voor altijd in mijn hart en ik zal jullie nooit vergeten. Ik hoop dat jullie als vriendenkring nog lang veel jonge mensen kunnen helpen. Wat mogen jullie ontzettend trots zijn op wat jullie voor andere mensen betekenen. Dank aan allen voor vertrouwen,gebed, belangstelling, hartelijkheid en bemoediging. Nogmaals dank voor het fantastische steun en zoals de kinderen in India zeggen – Nadri …..(bedankt)
God bless you. Ik gedenk jullie steeds in mijn gebed.
Hartelijke groeten,
Jesudoss