Gift Vincentiusvereniging en Parochie St. Jan Geboorte Vlijmen

Samenwerking Stichting De Vriendenkring van Fr. Jesudoss met:
• Parochie St. Jan Geboorte Vlijmen
• Vincentiusvereniging Vlijmen (werkgebied Heusden)

Op andere pagina’s van deze site, zoals hulpverlening, de vriendenkring en historie kunt u lezen op welke wijze de vriendenkring probeert om kansarme jongeren in India te helpen in hun bestaan en ontwikkeling.
Ook andere vrienden van fr. Jesudoss zoals de Vlijmense parochie St. Jan Geboorte en de Vincentiusvereniging Vlijmen dragen de kansarme jongeren van Zuid India een warm hart toe.

Sinds het vertrek van fr. Jesudoss (2011) uit Vlijmen wordt er elk jaar op de St. Jansdag in de parochie St. Jan Geboorte een collecte gehouden voor het Studiefonds van fr. Jesudoss. Ook de extra giften van ieder jaar worden rechtstreeks overgemaakt naar het Studiefonds van fr. Jesudoss in India.

De Vincentiusvereniging Vlijmen heeft in 2010 al de school van fr. Saminathan in Pamban ondersteund met schoolbanken, computers en tafels. Hanneke van Delft, toen nog bestuurslid van de Vincentiusvereniging, mocht de cheque tijdens haar eerste reis naar India, persoonlijk overhandigen. Dit jaar, 2017, bood de Vincentiusvereniging aan om mee te werken aan een project van fr. Jesudoss.

Stichting De Vriendenkring is verheugd met de rechtstreekse giften van de parochie St. Jan Geboorte en van de Vincentiusvereniging. De Vriendenkring vult bedragen aan daar waar het nodig is.
Gelukkig zit er in Vlijmen ook een spin in het web. Lies van Eggelen is bestuurslid van de parochie H. Augustinus, waaronder St. Jan Geboorte valt, van de Vincentiusvereniging Vlijmen met werkgebied Heusden en van Stichting De Vriendenkring. Zij nam contact op met fr. Jesudoss en vroeg hem een project aan te bieden. Fr. Jesudoss wist dat de nood hoog was op de St. Antony’s Middelbare School en heeft daarom fr. S. Britto Jeyabalna van Bamban op het eiland gevraagd een verzoek in te dienen.

Fr. Britto gaf het volgende antwoord.
Er zijn 1.650 katholieken op een bevolking van 13.000. Deze mensen zijn traditionele katholieken, zeer vroom en trouw aan de kerkelijke activiteiten. Hun enige inkomen is de visserij, en als gevolg van de natuurrampen door de zee ( tsunami), leven zij onder de armoedegrens.
In het jaar 1996 is St. Antony’s Middelbare School gestart. Helaas moesten jongens van 10 jaar meewerken in de visserij. Armoede en het analfabetisme van de ouders zijn ook de redenen dat de ouders nooit de noodzaak van onderwijs voor hun toekomstige generatie beseffen. De school zorgt niet alleen voor onderwijs, maar ook voor de opvoeding. Hoofddoel is om geletterde leerlingen af te leveren. De parochie waarborgt het bestaansrecht van de school. In het schooljaar 2017 zitten erin totaal 288 kinderen op St. Anthony’s middelbare school. Om de kwaliteit van het onderwijs en om de vaardigheden van de leerlingen te verbeteren is het van belang dat er computerles gegeven wordt Ons management en personeel hebben besloten om computerkennis in ons curriculum op te nemen en vanaf het nieuwe schooljaar daarin te onderwijzen. De huidige regering verplicht scholen ook om computerkennis over te dragen. Daarom verzoek ik u, in naam van deze arme kinderen, ons te helpen met de aanschaf van een aantal computers en tafels voor een bedrag van € 2.800,- Het is dringend noodzakelijk. Uw hulp biedt deze kinderen ontwikkelingskansen. Ze groeien op met zelfvertrouwen en zelfrespect. Oprecht dank in Christus naam,
Fr. S. Britto Jeyabalan

We zijn blij dat we het bedrag van € 2.800,- bij elkaar gekregen hebben. Parochie St. Jan Geboorte maakte € 1.000,- over, eveneens De Vincentiusvereniging. De Vriendenkring vulde het bedrag met € 800,- aan. Inmiddels zijn de bedragen op de rekening van het Studiefonds in India gestort. Zodra de computers zijn geplaatst wordt u daarover geïnformeerd.