Crisisbijdrage CORONA

Oktober 2021 In onze eerdere nieuwsberichten heeft u kunnen lezen hoe ernstig de coronapandemie in India is en welke desastreuse gevolgen deze met zich meebracht.  Met name tijdens de tweede coronagolf zijn veel mensen gestorven, vaak jonge mensen ( twintigers en dertigers). Ouders van jonge kinderen waarvan de kinderen als (half-)wees zijn achtergebleven. Veel dagloners verloren hun werk. Geen werk betekent …

Corona in India

14 juni 2021 Als bestuur hebben we kort met Jesudoss gesproken. De berichten vanuit India zijn nog steeds zorgelijk. De besmettingen lijken licht terug te lopen maar er liggen nog ruim 1.000 mensen in het St. Johns Hospital. Corona heeft veel slachtoffers geëist, waarvan veel jonge mensen. Fr. Jesudoss is constant bezig met het regelen van extra bedden, zuurstof, medicatie, …

father Jesudoss in Vlijmen

Fr. Jesudoss bezocht van 4 tot en met 15 oktober vrienden en parochianen in Vlijmen. Op 9 oktober vergaderde hij met het bestuur van de Stichting Vrienden van Father Jesudoss om de bestuursleden op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen in India met name de stand van zaken betreft het Studiefonds. De belangrijkste bijeenkomst was de vriendendag op zaterdag …