Bestuurswisseling

 

In juli jl. is Hanneke van Delft-Achten, initiatiefnemer en medeoprichter van de Stichting Vriendenkring van Fr. Jesudoss 80 jaar geworden. Om de continuïteit van de Stichting te waarborgen heeft zij besloten het secretariaat over te dragen. Het bestuur heeft Fons van Aart bereid gevonden om deze bestuursfunctie in te vullen.

 

Hanneke en Piet van Delft

Piet van Delft, de echtgenoot van Hanneke, heeft geen onderdeel uitgemaakt van het bestuur van de Stichting, maar heeft jarenlang met grote nauwgezetheid de Stichting uitvoerend en controlerend ondersteund. In overleg met Hanneke heeft ook hij besloten zijn activiteiten voor de Stichting neer te leggen.

Het bestuur van Stichting is Hanneke en Piet grote dank verschuldigd voor hun onvoorwaardelijke inzet voor het werk van fr. Jesudoss in India en de Stichting. Op een nog nader te bepalen moment zal op gepaste wijze officieel afscheid van hen worden genomen.

 

Fons van Aart

Het bestuur is blij met de komst van Fons binnen het bestuur. Fons is geen vreemde voor de Stichting. Hij is medeoprichter en kent fr. Jesudoss goed. Zijn ervaring met de Stichting en zijn kennis van het werk van Fr. Jesudoss is van belang voor de continuering van het werk van de Stichting. 

Fons was vicevoorzitter van het kerkbestuur van de parochie Sint Jan Geboorte te Vlijmen toen fr. Jesudoss daar in 2006 als pastoor benoemd werd. Tot en met het afscheid van fr. Jesudoss in november 2011 hebben Jesudoss en Fons nauw samengewerkt.   

 

 
In juli jl. is Hanneke van Delft-Achten, initiatiefnemer en medeoprichter van de Stichting Vriendenkring van Fr. Jesudoss 80 jaar geworden. Om de continuïteit van de Stichting te waarborgen heeft zij besloten het secretariaat over te dragen. Het bestuur heeft Fons van Aart bereid gevonden om deze bestuursfunctie in te vullen.
 
Hanneke en Piet van Delft
Piet van Delft, de echtgenoot van Hanneke, heeft geen onderdeel uitgemaakt van het bestuur van de Stichting, maar heeft jarenlang met grote nauwgezetheid de Stichting uitvoerend en controlerend ondersteund. In overleg met Hanneke heeft ook hij besloten zijn activiteiten voor de Stichting neer te leggen.
Het bestuur van Stichting is Hanneke en Piet grote dank verschuldigd voor hun onvoorwaardelijke inzet voor het werk van fr. Jesudoss in India en de Stichting. Op een nog nader te bepalen moment zal op gepaste wijze officieel afscheid van hen worden genomen.
 
Fons van Aart
Het bestuur is blij met de komst van Fons binnen het bestuur. Fons is geen vreemde voor de Stichting. Hij is medeoprichter en kent fr. Jesudoss goed. Zijn ervaring met de Stichting en zijn kennis van het werk van Fr. Jesudoss is van belang voor de continuering van het werk van de Stichting. 
Fons was vicevoorzitter van het kerkbestuur van de parochie Sint Jan Geboorte te Vlijmen toen fr. Jesudoss daar in 2006 als pastoor benoemd werd. Tot en met het afscheid van fr. Jesudoss in november 2011 hebben Jesudoss en Fons nauw samengewerkt.