Bestuurswijziging

Diaken Alfons Hermans heeft op zondag 10 september 2023 afscheid genomen van de Augustinus parochie. Zowel het bereiken van de 70-jarige leeftijd als zijn zorg voor de gezondheid hebben Alfons tot het besluit gebracht dat hij vrij over zijn tijd wil gaan beschikken. Geen verplichtingen meer naar de parochie, maar … ook niet meer naar De Vriendenkring. Sinds het vertrek van Jesudoss heeft diaken Alfons het werk van Jesudoss en De Vriendenkring elk jaar tijdens de voorbereidingssessies onder de aandacht gebracht van de communicanten en vormelingen. Met als resultaat dat De Vriendenkring elk jaar een mooie bijdrage voor Jesudoss heeft ontvangen. Daarvoor bedanken Jesudoss en het bestuur zowel diaken Alfons als de communicanten en vormelingen!  En natuurlijk heel hartelijk dank voor zijn persoonlijke inzet als bestuurslid van de parochie.

Ook Fons van Aart neemt afscheid als bestuurslid.  Na drie jaar actief als secretaris heeft hij vanwege een te drukke agenda besloten geen nieuwe bestuurstermijn aan te gaan. Fons was medeoprichter van de Vriendenkring en had vanaf de komst van fr. Jesudoss naar Vlijmen een goed contact met hem. Wij zullen zijn betrokkenheid en kennis missen binnen het bestuur. Ook hem wil Jesudoss en het bestuur hartelijk dankzeggen voor zijn inbreng.

Voortgang bestuur

Met het vertrek van Alfons en Fons heeft het bestuur zich gebogen over de vraag ‘hoe nu verder’. De meerjarenbegroting laat zien dat de inkomsten langzaamaan minder worden.

Ondanks het bezoek van fr. Jesudoss in 2022 aan Vlijmen, dat ons allen zeer heeft geïnspireerd, wordt het aantal vrienden kleiner. Overlijden of ziekte zijn hier vaak de oorzaak van. En de nood in de wereld is hoog. Veel organisaties vragen u om te helpen, in oorlogssituaties, natuurrampen of voor onderzoek naar ziekten als kanker of dementie. Ondanks de inzet van het bestuur om nieuwe donateurs te vinden blijven de inkomsten achter. Omdat het bestuur op termijn daardoor minder activiteiten verwacht hebben we besloten geen nieuwe bestuursleden aan te trekken.

Miriam van Hove zal de taak van Fons als secretaris overnemen. Samen met Loek Prinsen als voorzitter en Yvonne Daelmans als penningmeester zal het bestuur zich blijven inzetten om de studenten te ondersteunen die deze hulp zo hard nodig hebben.
Wij hopen dat u dat ook blijft doen!