Bangalore dankbrief

Beste en lieve vrienden en vriendinnen.

Ik ben zo blij om u allen te ontmoeten via deze brief. Met veel vreugde en dankbaarheid denken wij, Fr. Mariyan and myself, terug aan de mooie dagen in mei in Nederland. Daar was, mede door jullie, liefde en belangstelling, dat ontroert ons.

In mei werd ik gevraagd door de bisschop om te werken in het ziekenhuis in Bangalore als financieel directeur. Het was helemaal niet mijn wens. Eerst was het moeilijk om dat te accepteren. Maar door de belofte van gehoorzaamheid, aanvaardde ik om te werken in het ziekenhuis. Ik heb altijd geloof in God, die mij riep voor zijn werk, nooit zal hij mij in de steek laten. Nu ben ik zo blij om hier te werken en het is een dankbaar werk. Ik wil graag iets over het ziekenhuis en medisch opleidingscentrum zeggen.

Het ziekenhuis werd opgericht door de bisschop’s conferentie van India in 1963. De missie en oriëntatie van het ziekenhuis en medisch opleidingscentrum is om de gezondheidszorgers persoonlijk op te leiden en vooral om te dienen in de medisch onderontwikkelde gebieden van het land. De medische studenten verplichten zich om te dienen in deze gebieden, gedurende twee jaar na hun afstuderen. Ongeveer 25% van hen zijn permanent gaan werken in de afgelegen gebieden. Zij zetten zich in voor de grote behoefte aan gezondheidszorg van de plattelandsbevolking die nog geen of onvoldoende gezondheidszorg heeft.

Ons ziekenhuis is een groot topklinisch opleidingsziekenhuis met een breed aanbod van medisch-specialistische zorg. Het Ziekenhuis heeft een verzorgingsgebied van bijna 10.8 miljoen inwoners. Niet alleen patiënten uit Bangalore, maar ook uit de rest van India kunnen er voor vrijwel alle specialismen terecht. Het ziekenhuis heeft een aantal bovenregionale functies voor neurochirurgie, traumatologie, aids,dialyse, plastische chirurgie, maag-, darm- en leverziekten. In totaal zijn er 28 specialismen in het ziekenhuis aanwezig. Het ziekenhuis heeft 60  IC-bedden. Er zijn 1430 bedden in het ziekenhuis.

Het verzorgen van medisch-specialistische, verpleegkundige en paramedische opleidingen en het verrichten van toegepast wetenschappelijk onderzoek zijn belangrijke taken van ons St. John opleidingsziekenhuis. Samen met andere topklinische opleidingsziekenhuizen levert ons ziekenhuis daarmee een essentiële bijdrage aan de vernieuwing van de gezondheidszorg.Onze diepste overtuiging is dat we de zorg beter kunnen maken en mensen zo lang mogelijk gezond kunnen houden.

90 Procent van de patiënten komen uit de arme gebieden. We krijgen patiënten uit alle regio`s van India. Dagelijks krijgen we ongeveer 3200 mensen voor de gezondheidszorg. Er zijn meer dan 550 toegewijde artsen met een hoge kwalificatie, 1800 verpleegkundigen, meer dan 1900 medewerk(sters)ers dragen het ziekenhuis. Zij zijn de uitvoerders van het dagelijkse werk.

Ons ziekenhuis zit altijd vol met patiënten. Als er geen plaats voor nieuwe patiënten is, wachten ze hier dag en nacht, ook al is het een week, om een plek te krijgen. Ze hebben vertrouwen in ons ziekenhuis. Het is het goedkoopste ziekenhuis met hoogwaardige zorg. Onze artsen zijn toegewijd aan hun werk en de meeste van hen hebben hier gestudeerd. Via de sociale dienst van

ons ziekenhuis helpen wij de mensen die niet kunnen betalen, maar dat aantal groeit dagelijks. Het is een dankbaar werk. Wij hebben veel plannen om dit beleid verder te ontwikkelen.

Wat ik doe in het ziekenhuis.
Het is zeer verantwoordelijk en intensief werk. Ik beschouw dit als een roeping binnen de roeping. Er is zoveel werk, maar ik ontvang zo veel geluk. Ik ben zo blij dat ik iets kan doen voor deze arme mensen die zo kwetsbaar zijn. Het is anders dan het pastorale werk binnen een kerkgebouw. Waar ik moet zijn is niet belangrijk; als ik maar wat voor de arme bevolking kan doen. Er zijn hier veel arme kinderen die verpleegkunde studeren. Wij helpen hen om hun toekomst op een betere manier op te bouwen.

Tegelijkertijd zal ik nooit de arme kinderen vergeten die door ons studiefonds kunnen studeren. We werken nu in een team. Er zijn drie priesters en een non in ons team om de kinderen te selecteren en te begeleiden. Ik heb regelmatig contact met hen. Ik kan hier ook kinderen plaatsen om te studeren voor verpleegkundige. Het is een door God gegeven kans om hen te helpen.

De afgelopen drie schooljaren, hebben wij 23 studenten via het studiefonds geholpen om hun universitaire studie te voltooien. De meesten van hen werken nu op een school, ziekenhuis of een bank. Wij hebben ook 16 studenten gedeeltelijk geholpen om hun studie af te maken. Momenteel zijn er 31 studenten die studeren op verschillende hogescholen of een universiteit. Dit is mogelijk dankzij uw hulp en bijdrage. Wij zullen uw offer voor deze arme kinderen nooit vergeten.
Dank voor alle vertrouwen. Dank aan allen die in mei langs mijn weg stonden, waar dan ook. Dank voor gebed, belangstelling, hartelijkheid en bemoediging. Nogmaals dank voor de fantastische steun.
Ik wil ook deze kans gebruiken om u allemaal te bedanken vanuit het diepst van mijn hart. In het bijzonder wil ik graag danken Fons van Aart, Piet de Jong , en Piet en Hanneke van Delft voor al hun goede zorgen.
Bij voorbaat dank.

God bless, jullie zijn altijd in mijn gebed

Hartelijke groeten,

Jesudoss