Afscheid van Mien Kivits

Bijna 65 jaar lang was Mien koorlid van het kerkkoor van St. Jan Geboorte in Vlijmen. Ze wilde graag in september 2019 de 65 halen om er dan vervolgens mee te stoppen. Helaas is dat niet gelukt. Mien Kivits overleed, na een kort ziekbed, op 31 december 2018.  Zij werd 93 jaar.

Door haar trouwe komst naar de Vlijmense kerk, samen met haar tweelingzus Cis, heeft Mien heel wat pastoors zien komen en gaan. Daar had ze goede contacten mee, vooral ook met fr. Jesudoss. Mien en haar tweelingzus Cis stelden zijn bezoekjes op De Akker erg op prijs, ook als fr. Jesudoss vanuit India Nederland bezocht. Mien waardeerde  fr. Jesudoss om zijn inzet voor jonge, arme mensen In India. Daarom vond ze het maar heel normaal om het Studiefonds van fr. Jesudoss te ondersteunen.

De Vriendenkring is haar daar zeer dankbaar voor. Rust zacht Mien.

Image