Van harte welkom op de site van Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss.

In Zuid India, in de stad Bangalore, woont en werkt father Jesudoss Rajamanickam. Van 2006 tot eind 2011 was hij pastoor in Vlijmen van parochie Sint Jan geboorte en in Haarsteeg van parochie Heilige Lambertus. In november 2011 namen vele parochianen afscheid van hem. Ze waren gehecht geraakt aan hun Indiase pastoor.

Father Jesudoss ging terug naar waar zijn hart lag, naar de arme en hulpbehoevende mensen in India.

Father Jesudoss wilde bij zijn afscheid geen persoonlijk cadeau. Zijn wens was om kansarme jongeren in Zuid India te helpen met een middelbare of hogere (beroeps)opleiding. Om de jongeren én hun families een betere toekomst te geven. Voorwaarde is dat de jongeren én hun ouders gemotiveerd zijn. Daarvoor is in 2011 het Studiefonds opgericht. Het Studiefonds betaalt geen geld aan ouders of studenten zelf, maar draagt er zorg voor dat de studieplaats in een opleiding betaald wordt. Het Studiefonds verkrijgt haar gelden via donaties en speciale acties, zoals onder andere in Vlijmen door de jaarlijkse collecte op St. Jansdag. Ook de Vincentiusvereniging gemeente Heusden heeft bijgedragen aan de uitvoering van enkele projecten.

In 2013 namen vrienden van father Jesudoss het initiatief om Stichting De Vriendenkring van Father Jesudoss op te richten, met als basis hetzelfde doel als het Studiefonds. Namelijk father Jesudoss de mogelijkheid te geven om kansarme jongeren te laten studeren. Een zestigtal vrienden hebben er mede voor gezorgd dat ruim 200 studenten konden en kunnen studeren.

De stichting ondersteunt daarnaast ook projecten die school gerelateerd zijn zoals de bouw van toiletten of het plaatsen van hoogstnoodzakelijke inrichting als banken en tafels. Ook hebben we father Jesudoss kunnen ondersteunen in de gevolgen van de corona-pandemie. Bij veel families vallen door de lockdown de inkomsten weg. Er bestaat voor hen geen vangnet tegen werkloosheid. Voor velen bekent niet werken ook geen eten.

U bent als vriend van harte welkom, druk op de knop: word nu vriend!