historie

Ontstaan van de stichting

Father Jesudoss steunt de Indiase bevolking
Van zijn toelage, het beperkte inkomen dat pastores ontvangen, is hij in 2007 gestart met het financieel ondersteunen van kansarme studenten in India.
In die tijd wist hij parochianen maar ook anderen te motiveren lokaal in India opgestarte projecten financieel te ondersteunen, zoals een oud-pastoor die straatkinderen rijst te eten geeft.
Een ander voorbeeld is de studie van een leerling verpleegster en haar kosten van levensonderhoud, evenals die van haar moeder en broertje gedurende de studietijd van 3 jaar. De vader van de leerling verpleegster was namelijk overleden en de moeder had geen inkomen. Voor al deze projecten is Fr. Jesudoss steeds adviseur of contactpersoon.
In november 2011 is fr. Jesudoss teruggekeerd naar Zuid India.

Oprichting het Father Jesudoss Studiefonds
Bij zijn vertrek uit Nederland wilde fr. Jesudoss geen afscheidscadeau. Wel is op zijn verzoek een Studiefonds opgericht met als doel dat hij, van de giften, jaarlijkse renteopbrengst van het fonds, de toegezegde jaarlijkse collecte tijdens Sint Jansdag in Vlijmen en een regelmatige donatie van de Vincentiusvereniging Heusden, jongeren kan laten studeren. Alle ingezamelde gelden voor het Studiefonds worden gestort op een bankrekening in India. De renteopbrengsten worden gebruikt om kinderen te laten studeren. De financiële bijdragen worden daarbij niet aan de ouders gegeven maar gecontroleerd aan de scholen.
Studeren moet in ruime context gelezen worden. Heel veel kinderen moeten, nadat zij de basisschool doorlopen hebben, uit pure noodzaak gaan werken. De dagelijkse inkomsten zijn zo laag dat in veel gezinnen niet aan de primaire levensbehoefte van voldoende eten en drinken voldaan kan worden. Om de lokale bevolking een kans te geven om zich aan deze omstandigheden te ontworstelen, is scholing van de kinderen noodzaak door het volgen van middelbaar en / of beroepsonderwijs.
Medio 2018 studeren ruim 100 jongeren door zijn bemiddeling, waarvan de meeste studenten een toezegging hebben voor meerdere jaren.

De Vriendenkring van Father Jesudoss

Omdat de renteopbrengsten van het Studiefonds niet toereikend zijn voor alle aanvragen en plannen, wordt fr. Jesudoss financieel ondersteund door De Vriendenkring van Fr. Jesudoss.
De toelage van fr. Jesudoss in India bedraagt in 2018 omgerekend € 150, = per maand. Daarvan moet hij zijn persoonlijke benodigdheden betalen; er blijft weinig tot niets over om andere activiteiten te ontplooien. Fr. Jesudoss die zoveel ziet en zoveel wil doen, maar gebonden is door een gebrek aan middelen.
Begin 2013 is door drie personen het initiatief genomen De Vriendenkring van Fr. Jesudoss op te richten. Het doel daarbij is het hem mogelijk te maken zijn ambities te realiseren: het werken voor de allerarmsten in zijn land.
Het initiatief is aangeslagen. In 2017 is € 23.980,– door De Vriendenkring in totaal ontvangen. Bijeengebracht door grote én kleine donaties

De stichting de vriendenkring van Father Jesudoss

De Vriendenkring heeft sinds begin 2013 gewerkt onder de paraplu van de Vincentius Vereniging Vlijmen. Omdat de constructie voor veel mensen niet duidelijk was, is begin 2015 besloten tot het oprichten van de Stichting De Vriendenkring van Fr. Jesudoss.

Met deze Stichting wil de initiatiefgroep ook een stap maken om het werk van fr. Jesudoss ook naar de toekomst toe te kunnen blijven ondersteunen. De hoofddoelstelling is het verbeteren van de toekomstmogelijkheden van kansarme mensen in ontwikkelingslanden en dan in het bijzonder in India. Maar vooral daar waar de nood hoog is.
Het financieel ondersteunen van studenten via fr. Jesudoss blijft het belangrijkste aandachtspunt. De Stichting zal op advies van fr. Jesudoss of via bemiddeling ook eigen initiatieven aangaan. Steeds vanuit de geest zoals fr. Jesudoss werkt.
Alle bijdragen worden volledig aangewend om de kansarmen te helpen onder het motto: Een kleine bijdrage met grote gevolgen!

Het bestuur van de Stichting De Vriendenkring van Fr. Jesudoss bestaat uit:
• voorzitter: de heer Loek Prinsen
• secretaris: de heer Fons van Aart
• penningmeester: mevrouw Yolande van den Assem-van Delft
• bestuurslid : mevrouw Lies van Eggelen-Geurds
• bestuurslid : mevrouw Miriam van Hove- van de Weijenberg
De bestuursleden verrichten hun taak als onbezoldigd vrijwilliger.

De stichting heeft op 13 maart 2015 de ANBI-status toegekend gekregen. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 6286 6516.