Hulpverlening

Onderwijs

Zoals ook in West-Europese landen is het onderwijs in India onderverdeeld in basis, middelbaar en hoger onderwijs. Alleen de leeftijdsperiodes lopen anders. Van 6 tot en met 10 jaar praat men over basisonderwijs. Daarna volgt het middelbaar onderwijs, leeftijd van 11 – 13 jaar. Vervolgens het hoger onderwijs van 14 – 15 jaar en tenslotte het hoger hoger onderwijs voor 16 – 17 jarigen. Van basis naar hoger hoger onderwijs wordt door de overheid betaald, alhoewel de allerarmste niet erkende bevolkingsgroep ( meestal Dalit ) minder kans krijgt op onderwijs van 16 – 17 jaar. Vanaf 18 jaar komen de leerlingen in het beroepsonderwijs terecht. Dit onderwijs is ook in verschillende gradaties ingericht. Je kunt het vergelijken met ons beroepsonderwijs zoals het MBO, HBO en Universiteit. De tijdsduur is 3 jaar, 4 jaar of 5 jaar.
Ouders die arm zijn, vooral ex-paria’s (Dalit) die in alle maatschappelijke geledingen voorkomen, kunnen de studies van hun kinderen niet geheel betalen. Dat betekent dat deze armlastigen minder kans hebben op beroepsonderwijs. Omdat de overheid voor dit probleem geen verantwoordelijkheid neemt, zijn het vooral de kerken en de fondsen die deze jongeren ondersteunen.

Ook het Studiefonds van fr. Jesudoss richt zich op het beroepsonderwijs. Fr. Jesudoss heeft een team van priesters, zusters en leken om hem heen dat signalen uit de praktijk opvangen. In overleg (verstand – hart – vertrouwen) maken zij de keuze welke jongeren aan de beroepsopleiding kunnen beginnen met steun van het Studiefonds. Zij blijven de studenten volgen en creëren na de opleiding banenkansen waar dat mogelijk is.Studiefonds

Bij zijn vertrek uit Nederland wilde hij geen afscheidscadeau. Wel is op zijn verzoek een Studiefonds opgericht met als doel dat hij, van de renteopbrengst van het fonds en de toegezegde jaarlijkse collecte tijdens Sint Jansdag in Vlijmen, jongeren kon laten studeren.

Begin oktober 2018 studeren ruim 100 jongeren door bemiddeling van fr. Jesudoss, waarvan ruim de helft een toezegging heeft voor meerdere jaren. Omdat de inkomsten niet toereikend zijn wordt hij financieel ondersteunt door De Vriendenkring van Fr. Jesudoss.

Hulp aan studenten vanaf 2014:
Jongeren uit arme gezinnen kunnen de kosten voor beroepsonderwijs niet betalen. Voor deze studenten wil Jesudoss zich inzetten. Zijn visie is dat educatie de beste manier is om uit een kansarme levenssituatie te komen.
Zo’n 200 studenten zijn vanaf juni 2014 geholpen of worden nog ondersteund. De opleidingen die zij volgen zijn: lerarenopleiding, techniek, economie, physica wetenschap, verpleegkundige, engineer, science, wiskunde, geschiedenis en informatica. Daarna kunnen zij hun master halen in bijvoorbeeld: business, informatica, arts. De studenten worden geholpen tot het behalen van hun diploma. Daarna wordt aan de afgestudeerde student gevraagd of hij/zij een beginnende student wil begeleiden.

Noodhulp

De natuur kan regelmatig een negatieve invloed hebben op het leven in Zuid India. Zowel droogte als wateroverlast kunnen daar een groot probleem zijn. Father Jesudoss neemt dan het initiatief om hulp te bieden aan de noodlijdende mensen om hem heen.
Zo zijn uit het studiefonds ook uitgaven voor charitatieve activiteiten betaald zoals hulp bij de watersnoodramp en de verloren rijstoogst.