Historie

Wie is Father Jesudoss

Fr. Jesudoss Rajamanickam is geboren in 1969 te Pannamaravatthu, een dorp in Zuid Oost India. De vader van fr. Jesudoss was eigenaar van een groentegroothandel, waar ook fr. Jesudoss in zijn jonge jaren mee mocht aanpakken. Fr. Jesudoss is opgegroeid in een voor Indiase begrippen welvarend gezin. Welvarend, niet in de zin van rijk, maar in de context dat alle kinderen uit het gezin de gelegenheid hebben gehad een middelbare school te bezoeken.
Fr. Jesudoss is in 1998 tot priester gewijd. Vervolgens heeft fr. Jesudoss benoemingen gehad in diverse parochies in zuid oost India, waaronder ook op het eiland Rameshwaram. Dit eiland bestaat voornamelijk uit onvruchtbare grond. De bevolking is straatarm en probeert met visvangst nog enigszins de kost te verdienen, in kleine bootjes en steeds verder uit de kust. Dit risicovolle beroep leidt tot ongelukken met voor de betreffende gezinnen onvoorstelbare ellende, want dan zijn er helemaal geen inkomsten meer.
Dit heeft fr. Jesudoss gestimuleerd op te komen voor de allerarmsten, daarbij een voorbeeld nemend aan de bekende Indiase zuster Moeder Theresa. Om de leefomstandigheden van de arme bevolking structureel te verbeteren, dienen de kinderen een opleiding te krijgen.
Hierbij laat fr. Jesudoss zich leiden door de woorden van Mahatma Gandhi: “Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van het bewustzijn van een ieder en de opbouw van de samenleving.”

Father Jeusdoss in Vlijmen
In 2004 is fr. Jesudoss door zijn bisschop naar Nederland gezonden om zijn theologische master te halen. Fr. Jesudoss heeft in Nijmegen een Engelstalige master gevolgd.
Omdat in Nederland een aanzienlijk tekort aan priesters is, heeft de bisschop van Den Bosch, monseigneur A. Hurkmans, een beroep gedaan op zijn Indiase collega’s om Indiase priesters in Nederland in te mogen zetten om het tekort enigszins te verminderen. De bisschop in India heeft aan deze vraag gehoor gegeven door onder andere Jesudoss hier tijdelijk voor vrij te maken.
Fr. Jesudoss is vervolgens in een parochie in Oss gehuisvest. Om kennis te maken met het Nederlandse parochieleven, maar vooral ook om de Nederlandse taal te leren. Zijn kwaliteiten en ambities op dit terrein werden snel bekend en zijn open manier in de omgang met mensen leverden veel goodwill op.

Fr. Jesudoss is in 2006 gevraagd pastoor te worden van de parochie Sint Jan Geboorte in Vlijmen. De beginperiode was verre van eenvoudig, omdat fr. Jesudoss direct geconfronteerd werd met het proces van gedwongen samenwerking van twee parochies. Voor beide parochies was de manier van communiceren van fr. Jesudoss de basis voor een succesvolle samenwerking, in brede zin. Zowel parochianen als mensen van buiten voelden zich door hem aangesproken om samen het verschil te maken.

Father Jesudoss in India
Na afloop van zijn benoemingstermijn van vijf jaar in de parochies van Vlijmen en Haarsteeg is fr. Jesudoss eind 2011 teruggekeerd naar India. Hij is in mei 2012 voor 3 jaar benoemd tot administrator, docent en waarnemend rector van het St. Paul’s Seminarie in de grote stad Trichy.

Op het seminarie studeren ongeveer 125 priesterstudenten in de leeftijd van 25 tot circa 35 jaar. De studenten zijn afkomstig uit 7 bisdommen en 2 congregaties. Fr. Jesudoss was naast het doceren onder andere belast met de herstructurering van de financiën en de verbetering van de kwaliteit van de huisvesting. Fr. Jesudoss kon daarbij zijn ondernemende kwaliteiten volledig aanwenden. In de weekeinden verrichtte Fr. Jesudoss pastoraal werk in de arme wijken van Trichy, in parochies in de regio en in een gevangenis.

Vanaf juni 2015 is fr. Jesudoss werkzaam in St John’s National Academy of Health Sciences Bangalore ( 9 miljoen mensen). Dit grote ziekenhuis heeft 1800 bedden. Fr. Jesudoss is hier benoemd door het college van bisschoppen als financieel directeur. St John’s is in 1975 opgericht door het college van bisschoppen als instituut voor het opleiden van artsen, specialisten en verplegend personeel.
Naast de algemene opleidingen is het St John’s ziekenhuis gespecialiseerd in 15-tal medische vakgebieden. St John’s ziekenhuis heeft een academische status en is toonaangevend in onderzoeken.