De Stichting van de Vriendenkring van Father Jesudoss

Begin 2013 is door drie personen, waaronder twee bestuursleden van de Vincentius vereniging in Vlijmen, het initiatief genomen De Vriendenkring van fr. Jesudoss op te richten. Het doel was hem te helpen zijn ambities te realiseren namelijk: het werken voor de allerarmsten in zijn land. De initiatief groep wilde een stap maken om het werk van fr. Jesudoss ook in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen en heeft daartoe op 13 maart 2015 de stichting De Vriendenkring van fr. Jesudoss opgericht.

Bij de oprichting bestond het bestuur uit: de heer Dr. Piet de Jong, voorzitter, mevrouw Hanneke van Delft-Achten, secretaris en de heer Fons van Aart, penningmeester. De hoofddoelstelling van de stichting is de toekomstmogelijkheden van kansarme mensen te verbeteren in met name ontwikkelingslanden zoals India. Het financieel ondersteunen van studenten via fr. Jesudoss blijft het belangrijkste aandachtspunt. Hij wordt daartoe ondersteund door drie priesters en drie nonnen.

De stichting zal op advies van fr. Jesudoss of via zijn bemiddeling ook eigen initiatieven aangaan. Steeds vanuit de geest zoals fr. Jesudoss werkt. In dit verband werd eind 2015 op verzoek van het bestuur van de Stichting ruim € 1.400,– uitgegeven om een school voor blinde en doofstomme leerlingen weer gebruiksklaar te maken, nadat de school door een watersnood was getroffen. Door de stichting is in 2017 is op een school een waterzuiveringsinstallatie geplaatst. In 2017 en 2018 is er een samenwerking geweest met de Vincentiusvereniging uit Heusden en de parochie H. Augustinus om respectievelijk een school te voorzien van computers en tafels en een andere school van 10 damestoiletten.

Alle bijdragen worden volledig aangewend om de kansarmen te helpen onder het motto:

Een klein gebaar met grote gevolgen

Fr. Jesudoss liet zich leiden door de woorden van Mahatma Gandhi die zei:
Onderwijs is de basis voor de ontwikkeling van het bewustzijn van eenieder en de opbouw van de samenleving.