Nieuwjaarswens voor 2020

Beste deelnemers aan De Vriendenkring van Father Jesudoss. Aan het einde van 2019 en het begin van 2020 wil ik, als nieuw aangetreden voorzitter, stilstaan bij de resultaten in 2019 en de verwachtingen uitspreken voor het nieuwe jaar. Het is geweldig wat we samen in 2019 gedaan hebben voor de kansarme jongeren in India. Ruim 130 jongeren hielpen we financieel …

Bestuurswisseling

In de bestuursvergadering van maandag 18 februari heeft Piet de Jong de voorzittershamer van De Stichting De Vriendenkring van fr. Jesudoss overgedragen aan Loek Prinsen.     Piet de Jong   Al voor de oprichting van de stichting was Piet actief voor het Studiefonds van fr. Jesudoss. Door zijn samenwerking met fr. Jesudoss binnen de parochie St. Jan geboorte (2006 …

Afscheid van Mien Kivits

Bijna 65 jaar lang was Mien koorlid van het kerkkoor van St. Jan Geboorte in Vlijmen. Ze wilde graag in september 2019 de 65 halen om er dan vervolgens mee te stoppen. Helaas is dat niet gelukt. Mien Kivits overleed, na een kort ziekbed, op 31 december 2018.  Zij werd 93 jaar. Door haar trouwe komst naar de Vlijmense kerk, …

Vriendendag 2018 zaterdag 6 oktober

V O O R A A N K O N D I G I N G Ook in 2018 willen wij u graag ontmoeten op onze jaarlijkse Vriendendag. Zet u alvast zaterdag 6 oktober in uw agenda?

In memoriam Herman Daelmans

Fr. Jesudoss heeft veel vrienden in Vlijmen. Eén grote vriend was Herman Daelmans. In de jaren 2006 – 2011 maakte hij regelmatig een praatje in de Pr. Bernhardlaan of vond hij het leuk om een kaartavond van Herman met Piet, Bart en Harry mee te maken. Zo leerde Jesudoss Herman en Willy Daelmans kennen. Als Jesudoss na 2011 Vlijmen bezocht …