Nieuwe website komt eraan!

Na de vergadering van 19 september heeft het bestuur zich voor de komende maanden twee doelen gesteld namelijk het actualiseren van twee informatiebronnen. Op de eerste plaats is dat onze brochure. Weliswaar met hetzelfde logo en formaat willen we vooral de huidige stand van zaken, informatie over het onderwijs in India in relatie tot het Studiefonds en ook de toekomstvisie …

Afscheid Fons van Aart en wijziging samenstelling van het bestuur

Wegens te drukke werkzaamheden heeft Fons van Aart zijn lidmaatschap van het bestuur moeten beëindigen. Wij zijn Fons zeer dankbaar dat hij medeoprichter is geweest van deze stichting, als grote vriend van pastoor Jesudoss. Fons dank voor je inzet. Het bestuur is blij dat Miriam van Hove-van de Weijenberg zich bereid heeft verklaard per 1 augustus 2016 zijn plaats in het …

Ontmoeting van Jesudoss met de vrienden

De vrienden van Jesudoss hadden niet verwacht om hem na een jaar al weer te ontmoeten. Hij was op uitnodiging in Nederland en dat gaf aan ruim zestig vrienden de kans om hem persoonlijk te begroeten. Onder het genot van een hapje en een drankje en genietend van de mooie tuin werden we door Jesudoss geïnformeerd over de besteding van …

Thomas van Os loopt als “vriend” de 80 van De Langstraat

Thomas van Os liep 80 km voor het Studiefonds van Father Jesudoss Thomas van Os startte met nr. 1 op zaterdag 10 september om 20.00 uur met de 80 van De Langstraat. Het mooie nummer 1 heeft hij gekocht en daar bovenop heeft hij zich laten sponsoren. Dat doet hij al voor de achtste keer. Dit jaar was zijn doel …

Kerstboodschap Jesudoss

Wat vieren we eigenlijk met Kerstmis? Beste zusters en broeders, De laatste dagen ben ik door meerdere van jullie benaderd met vragen over de wateroverlast in Chennai en omstreken. Het lijkt mij verstandig mijn betrokkenheid bij deze ramp toe te lichten, in het kort de omvang te schetsen en aan te geven wat ik er zelf en met behulp van …